Wat is telefoon recycling?

  • 06 okt 0

Recycling is het proces waarbij nieuwe producten gemaakt worden van producten die het doel gediend hebben. Het doel ervan is het reduceren van het afval met een gezond milieu als gevolg. Recycling is wat anders dan hergebruiken. Bij hergebruik worden onderdelen van het product of het volledige product opnieuw gebruikt. Bij recycling wordt het product of onderdelen ervan gebruikt bij het maken van een nieuw product.

Telefoon recycling

Door telefoons te recyclen wordt de e-waste vermindert. Dit is het afval dat veroorzaakt wordt als elektronische producten niet meer gebruikt worden. Bij het telefoon recycling proces wordt een groot deel van de telefoon hergebruikt. De telefoon wordt uit elkaar gehaald om schadelijke stoffen te kunnen verwijderen en de herbruikbare materialen te scheiden. Het rendement voor het milieu is op deze manier het grootst. Als het mogelijk is wordt de telefoon hersteld zodat het geschikt is voor hergebruik. Als dit niet mogelijk is dan worden onderdelen hergebruikt. Wat na dit proces overblijft wordt verantwoord gerecycled.

Recycling en hergebruik voordelen

  • Minder vraag naar nieuwe producten en grondstoffen
  • Minder productie door het hergebruik van oude materialen en producten
  • Minder elektronisch afval
  • Minder onttrekking van grondstoffen aan de natuur
  • Reductie van de CO-2 uitstoot
  • Ontlasting van het milieu

Geef je reactie